Național Stire Social

DGASPC Arad caută părinți de suflet pentru copiii abandonați. Cum poți deveni asistent maternal

20.04.2021 ⋅ 0 comentarii

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad continuă promovarea proiectului european „Team-Up: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, început în anul 2014, cu scopul de a recruta și identifica persoane interesate să devină asistenți maternali profesioniști. Proiectul are drept scop principal reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali și este destinat copiilor aflaţi în dificultate, cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani.

Astfel, dacă aveţi abilităţi în munca cu copiii, doriţi să creşteţi, să îngrijiţi şi să educaţi copii cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani, la domiciliul dumneavoastră și doriți o carte de muncă și un salariu, trebuie să parcurgeți următorii pași:

Pasul 1: Sunați la telefon 0257/250325, de luni – joi: 8.00 – 16.30 și vineri: 8.00 – 14.00 pentru a obține informații suplimentare și dacă în urma informațiilor obținute doriți să intrați în procesul de evaluare în vederea obținerii atestatului de asistent maternal urmați Pasul 2 și trimiteți prin poștă la adresa: Arad, str. 1 Decembrie 1918, nr. 14, un dosar care să conțină următoarele:

•  cererea de evaluare în vederea eliberării atestatului de asistent maternal, curriculum vitae și acordul de date cu caracter personal, formulare – completate de persoana care dorește obținerea atestatului de asistent maternal și pe care le puteți găsi pe dgaspc-arad.ro/formulare/în original, precum și următoarele documente:

•  acte de stare civilă (certificate de naștere, de căsătorie, de divorț, CI) ale tuturor membrilor care locuiesc cu solicitantul – în copie

•  acte de studii ale persoanei care solicită evaluarea în vederea obținerii atestatului de asistent maternal – în copie

•  certificate de cazier judiciar ale solicitantului și ale persoanelor cu care acesta locuiește – în original

•  titlul de proprietate/contractul de închiriere sau orice alt document care atestă dreptul de proprietat... vezi mai mult

Sursa: Glasul Cetății

Pentru articolul complet și alte comentarii
vizitați Glasul Cetății
fashiondays.ro