Local Informatii

Comunicat Strabag Romania SRL

20.04.2021 ⋅ 0 comentarii

ANUNŢ

SC Strabag Romania SRL cu sediul principal în localitatea Bucuresti, Calea 13

Septembrie, nr.90, sector 5, telefon nr. 021.403.43.42, fax 021.403.43.49, doreşte să

obţină autorizaţie de mediu pentru punctul de lucru din localitatea Arad, statie de

betoane, str. Campurilor, nr. 2K, jud. Arad, telefon 021.403.43.42, fax 021.403.43.49,

unde se desfăşoară activităţile (denumirea activităţii, cod CAEN):

2363 – Fabricarea betonului;

Avînd ca principale faze ale procesului tehnologic următoarele:

- Aprovizionare cu agregate, aditivi, ciment;

- Alimentarea silozurilor si buncarelor cu materii prime;

- Malaxare;

- Mixare;

- Analize cantitative /calitative;

- Livrare

Măsurile de protecţie a factorilor de mediu*:

Apă: - Apa folosita in scop tehnologic cu recirculare 100% respectiv in scop igienico-

sanitar.

- Apa uzata fecaloid-menajera este colectata intr-o fosa septica vidanjabila.

- Apele pluviale sunt colectate in reteua de canalizare proprie si preepurate in

decantoare proprii;

Aer: - Transportul agregatelor, cimentului si betonului se face cu autovehicule

specializate;

- Descarcarea cimentului in silozuri se face printr-un sistem cu tubulatura inchisa,

silozurile fiind dotate cu filtru vibrator;

- Centrala termica este prevazuta cu cos de fum cu inaltimea de aproximativ 4m;

Sol: - Statia este prevazuta cu platforme betonate, pentru acces in statie, pentru

operatiunile de descarcare – incarcare materii prime si produse obtinute, respectiv

spalarea autovehiculelor pentru spalarea cimentului.

Gestiune deşeuri: - Se genereaza deseuri menajere (20.03.01) si deseuri de namol cu

beton (10.13.14) care sunt colectate de colectori autorizati cu evidenta deseurilor

conform HG 856 /2002;

Substanţe periculoase: - Nu exista pe amplasament;

Observaţiile publicului formulate în scris/informaţiile privind potenţialul impact

asupra mediului se depun/pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului

Arad, Splaiul Mureş, FN, telefon 0257280331; 0257280996 în timp de zece zile

lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ

ANUNT Strabag Romania SRL

fashiondays.ro