Local

ANUNŢ Robosystems Engineering SRL

28.04.2021 ⋅ 0 comentarii

SC Robosystems Engineering SRL cu sediul principal în localitatea Arad, strada Liviu Rebreanu, nr.98 B, scara B, ap.50, doreşte să obţină autorizaţie de mediu pentru punctul de lucru din localitatea Arad, str. Poetului, nr. 1/C, parc industrial UTA, hala 69, jud. Arad, unde se desfăşoară activităţile (denumirea activităţii, cod CAEN):

2899 – Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a.;

3312 – Repararea masinilor;

Avînd ca principale faze ale procesului tehnologic următoarele:

  • Proiectare si dezvoltarea produsului;
  • Aprovizionare;
  • Montaj;
  • Cablare electrica;
  • Testare si reglaje fine;
  • Livrare  

Măsurile de protecţie a factorilor de mediu*:

Apă: - Nu se foloseste apa in procesul tehnologic. 

  • Apa uzata fecaloid-menajera este colectata in reteaua parcului industrial. 
  • Apele pluviale sunt colectate in reteua de canalizare a parcului industrial;

Aer: - Societatea prin activitatea sa, nu are emisii in atmosfera;

Sol: - Hala este prevazuta cu platforme betonate, fara a exista un impact semnificativ asupra solului.

Gestiune deşeuri: - Gestiunea deseurilor se evidentiaza si monitorizeaza conform HG 856 /2002. Nu se genereaza deseuri periculoase; 

Substanţe periculoase: -  Nu exista pe amplasament;

 

          Observaţiile publicului formulate în scris/informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului se depun/pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad, Splaiul Mureş, FN, telefon 0257280331; 0257280996 în timp de zece zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ