Național Stire Religie

„Avem nevoie de ochi sănătoși, trup sănătos și conștiință luminoasă” - PS Emilian Crișanul, la Mănăstirea Feredeu (FOTO)

06.06.2021 ⋅ 0 comentarii

Hristos a înviat! Și o spunem cu bucurie în această ultimă Liturghie în care ne mai salutăm astfel, înaintea praznicului Înălțării Domnului.

 Cale de șase Duminici, în diverse forme, ne-au întrebat Evangheliile citite în biserici și mănăstiri de credem în Fiul lui Dumnezeu. Și abia revărsată lumina Învierii peste și întru noi, răspundem oarecum, prin faptele zilelor ce le trăim, asemenea Orbului din naștere astăzi vindecat: „Dar cine este, Doamne, ca să cred în El?”. Și ne răspunde Mântuitorul de peste veacuri, prin cuvântul cu putere multă revărsat din glasurile binevestitorilor Evangheliștilor: „L-ai și văzut! Cel ce vorbește cu tine, Acela este.”. Suntemîntrebați, întrebăm la rându-ne, primim răspunsul, iar El așteaptă ca odată trecuți prin apa Siloamului să Îl recunoaștem ca fiind Lumina lumii și să spunem „Cred, Doamne!”. 

Și nădăjduim ca fiecare participare la Sfânta Liturghie să ne fie un astfel de răspuns. Nu un răspuns lipsit de conținut, ci unul concretizat în Liturghia faptelor care urmează Liturghiei. Însă pentru asta avem nevoie de „ochi sănătoși, trup sănătos și conștiință luminoasă”, după cum avea să spună astăzi în cuvântul de învățătură rostit la Mănăstirea Feredeu, Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul. 

Mănăstire pe a cărei cale au purces astăzi spre a da bun răspuns întrebării Mântuitorului credincioși arădeni de toate vârstele. Bogăția de verde deranjată doar de explozia culorilor de tot felul purtate de multele flori, liniștea, Liturghia Arhierească săvârșită de Preasfinția Sa împreună cu un sobor de preoți și diaconi, aniversarea onomasticii Părintelui Stareț Ilarion Tăucean, vindecare orbului din naștere, toate au creionat contur de sărbătoare acestei zile în care Dumnezeu, purtându-Se pe deasupra apelor vieții noastre, a spus din nou „Să fie lumină!”. 

Cuvântul Ierarhului: Avem nevoie de ochi sănătoși, trup sănătos și conștiință luminoasă


„Evanghelia (Ioan 9, 1-38) Duminicii a 6-a după Paști, numită „Vindecarea orbului din naștere”, ne prezintă minunea vindecării unui om care s-a născut orb, lucrare dumnezeiască săvârșită de către Mântuitorul Iisus Hristos.

Domnul Hristos din iubire milostivă, dăruiește vederea unui om care nu a cerut să fie vindecat. El mai vindecase persoane nevăzătoare, dar și alți oameni cuprinși de diferite boli și neputințe.

 Omul vindecat devine mărturisitor al dumnezeirii lui Iisus Hristos și scoate în evidență invidia întunecată a fariseilor și cărturarilor, arătând prin aceasta că orbirea sufletească este mai grea decât cea trupească. Orbul vindecat este găsit de Hristos, reușind să-L uimească prin credința și mărturisirea lui: „Dacă n-ar fi Acesta de la Dumnezeu, n-ar putea să facă nimic”; „Cred, Doamne! și s-a închinat Lui”.

Un aspect foarte important subliniat de Mântuitorul Hristos, despre propria-I persoană și lucrare este acesta: „Atât cât sunt în lume, Eu sunt Lumina lumii” (Ioan 9,5). Fără această Lumină numită Hristos - Dumnezeu întrupat, nu ne aflăm în adevărata lumină creștină, unică și incomparabilă. Așadar, Domnul Hristos ne sugerează tuturor că fără El, lumea este oarbă natural, lumea trăiește în întuneric.

 De aceea, Domnul Iisus Hristos ne îndeamnă: „Cât aveți Lumină, credeți în Lumină, ca să fiți fii ai Luminii” (Ioan 12,36), zicând: „Eu, Lumină am venit în lume, ca tot cel ce crede în Mine să nu rămână în întuneric” (v. 46). În Predica de pe Munte, Mântuitorul Hristos spunea mulțimilor de oameni care-L ascultau: „Voi sunteți sarea pământului...Voi sunteți lumina lumii... Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, așa încât să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri” (Matei 5, v. 13, 14,16).

Acum (ca și altă dată) când mulți vor să ne întunece conștiința cu minciuni, imagini false, învățături neadevărate ș.a., să luăm aminte la adevăr și viață așa după cum Sfântul Apostol Pavel ne sfătuiește: „umblați ca fii ai luminii” (Efeseni 5,8).

Cine vede... vezi mai mult

Sursa: Glasul Cetății

Pentru articolul complet și alte comentarii
vizitați Glasul Cetății
fashiondays.ro