Național Stire Religie

(FOTO)„Duhul Sfânt sfințește și înveșnicește viața noastră” - PS Emilian Crișanul, la hramul de vară al Mănăstirii Hodoș-Bodrog

20.06.2021 ⋅ 0 comentarii

În urmă 50 de zile, împreună fiind noi toți, am plecat spre casele pământești ducând cu noi spre luminarea celor sufletești Lumina Învierii

În urmă cu 10 zile, din nou împreună fiind noi toți adunați în Liturghia Înălțării, am plecat spre case părtășiți fiind de oarecând „bucuria mare” a Apostolilor cărora Învățătorul și Mântuitorul le spusese „Vă este de folos ca să Mă duc Eu. Căci dacă nu Mă voi duce, Mângâietorul nu va veni la voi, iar dacă Mă voi duce, Îl voi trimite” (Ioan, 16, 7).

Astăzi, împreună aflându-ne toți în Liturghia Pogorârii Duhului Sfânt, am auzit cu pace cititindu-se cum „În zilele acelea, când a sosit ziua Cincizecimii, Apostolii erau toți împreună în același loc. Și din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet, ca de suflare de vânt ce vine repede, și a umplut toată casa unde ședeau ei...”.

Vuiet ca de suflare de vânt ce vine repede a umplut astăzi și casa Mănăstirii Hodoș-Bodrog din Arad prin Sfânta Liturghie Arhierească săvârșită de Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, acolo unde mulțime de credincioși arădeni au șezut în rugăciune. Rugăciune și dublă sărbătoare în casa acestei mănăstiri prin serbarea hramului bisericii noi, astăzi, în ziua praznicului Pogorârii Duhului Sfânt.

Înviere, Înălțare, Rusalii - popasuri duhovnicești pe calea mântuirii, în care doar împreună fiind adunați în Casa lui Dumnezeu, Biserica, în ziua Pogorârii Duhului Sfânt întemeiată, putem pleca spre casele noastre conștienți fiind că „Participăm la Sfintele slujbe din Biserică pentru ca Duhul Sfânt (Duhul comuniunii, al unității) să ne sfințească viața și să ni-L împărtășească pe Dumnezeu, fiindcă așa devenim fii ai Tatălui Ceresc și frați ai Domnului Hristos.”, după cum avea să spună Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul în cuvântul de învățătură.  

Cuvântul Ierarhului: Duhul Sfânt sfințește și înveșnicește viața noastră


„Apostolii s-au întors în cetatea Ierusalimului și au așteptat „să se îmbrace cu putere de sus”, prin Pogorârea Sfântului Duh.

Din Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție a Bisericii noastre învățăm că Dumnezeu este Cel mai mare ascultător, săvârșitor, iubitor și smerit. Dumnezeu-Tatăl are o unică trimitere a lui Dumnezeu-Fiul, iar Duhul Sfânt este unica trimitere a Fiului. Domnul Hristos ne spune: „Iar când va veni Mângâietorul, pe Care Eu îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul Adevărului, Care de la Tatăl purcede, Acela va mărturisi despre Mine” (Ioan 15,26).

Primul act al smereniei și iubirii lui Dumnezeu este Creația. Prin pogorârea lui Dumnezeu-Tatăl a apărut viața. Din pogorârea lui Dumnezeu-Fiul a apărut Învierea. Din pogorârea lui Dumnezeu-Duhul Sfânt se sfințește viața și o înveșnicește prin Taina Bisericii lui Hristos.

Mântuitorul Iisus Hristos prin Sfânta Evanghelie (Ioan 7,37-53; 8,12) ce se citește la Sfânta Liturghie, ne arată că Duhul Sfânt este apa cea vie, Care ni-L împărtășește pe El, Lumina lumii. Citirea Apostolului (Faptele Apostolilor 2) prezintă pogorârea Duhului Sfânt peste ucenicii Domnului și lucrarea Lui în lume. Duhul Sfânt S-a pogorât peste Apostoli, pentru ca aceștia să-L propovăduiască pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel înviat din morți pentru a noastră mântuire.

Duhul Sfânt sfințește pe fiecare om în parte și pe toți laolaltă, fiind Duhul comuniunii, al unității, curățitor de păcate, sfințitor al oamenilor. Duhul Sfânt dăruiește viață la toată făptura. Duhul Sfânt luminează mintea omului ca să înțeleagă Sfânta Scriptură și universul în care trăiește, și încălzește inima lui pentru ca să se roage mai profund. Omul poate stinge lucrarea Duhului Sfânt în el prin necredință, nepăsare și nelucrare.

Harul necreat despre care vorbește Teologia ortodoxă este o putere a Sfântului Duh care se împărtășește oamenilor, care îi încălzește și îi luminează cu căldura, puterea și lumina dumnezeiască, și le dă darul facerii de minuni, al înainte-vederii, al vindecării, al vederii lui Dumnezeu în energiile Sale necreate și al îndumnezeirii. Iar cea mai frumoasă rodire a acestei lucrări a Duhului Sfânt în oameni sunt Sfinții Bisericii.

Observăm în săvârșirea Sfintelor Taine ale Bisericii și a Sfintei Liturghii cum Sfântul Duh confirmă învățătura Domnului Iisus Hristos și-L comunică oamenilor pe Fiul, ca Dumnezeu-Fiul să locuiască în ei și să devină Viața vieții lor.

Participăm la Sfintele slujbe din Biserică pentru ca Duhul Sfânt să ne sfințească viața și să ni-L împăr... vezi mai mult

Sursa: Glasul Cetății

Pentru articolul complet și alte comentarii
vizitați Glasul Cetății
fashiondays.ro