Informatii Stire

S.C. RECONS S.A. ÎNCHIRIAZĂ DOUĂ SPAȚII COMERCIALE

21.09.2021 ⋅ 0 comentarii

- B-dul Revoluţiei, nr.4, bl.4, ap.13, în suprafaţă de 83.65 mp la ora 11:00.

Înscrierea la licitație se va face pana în data de 21.09.2021, iar caietele de sarcini se pot ridica de la secretariatul societății.

În caz de neadjudecare, licitația se va repeta în fiecare zi de joi la ora 11:00 la sediul societații.

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul S.C. RECONS S.A, Arad, Bd.Iuliu Maniu, FN, începând cu data anunţului şi a publicării pe pagina de internet www.reconsarad.ro.

Persoana interesată are dreptul de a vizita spațiul comercial, pentru a dispune de toate informațiile și documentele relevante, anterior înregistrării Ofertei de participare la licitație, în urma înregistrării unei solicitări scrise la sediul S.C. RECONS S.A., Bd.Iuliu Maniu, FN sau prin e-mail la office@reconsarad.ro, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data vizitei.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este cel mai târziu cu trei zile lucrătoare înainte de data limită de depunere a ofertelor. Ofertele însoțite de documentele aferente și de angajamentul notarial de eliberare a spațiului vor fi depuse până cel târziu cu doua zile înainte de data desfășurării licitației.               

Oferta va fi prezentată într-un singur exemplar, în plic închis.

                                                                      ***

SC RECONS SA cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, tel: 0257/281386, fax: 0257/281458, organizează la sediul societății în data de 23.09.2021, ora 11.00, licitație deschisă în vederea închirierii spațiului comercial în suprafaţă de 123 mp, situat în Arad, str. Lunga FN, parter.

În caz de neadjudecare, licitația se va repeta în fiecare zi de joi, orele 11.00, la sediul societății.

Înscrierea la licitație se va putea face in fiecare zi de luni până marti, orele 08-16, iar caietul de sarcini se poate ridica de la secretariatul societății.

Director general,                                                 Director economic,
Ing. Mehelean Nicolae                                      Ec. Ardelean Cornelia

fashiondays.ro