Local Politic Stire Cetatenesti

Luna noiembrie începe cu... o şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal; vezi ce puncte sunt pe ordinea de zi

28.10.2021 ⋅ 0 comentarii

Consilierii municipali arădeni sunt convocaţi încă din prima zi a lunii noiembrie pentru a participa la o şedinţă ordinară. Aceasta va începe la ora 11.30 şi are pe ordinea de zi 32 de puncte dintre care 30 de proiecte.

În cele ce urmează vă prezentăm ordinea de zi, astfel cum a fost dată publicităţii de reprezentanţii Primăriei.

1. Proiect de hotărâre nr. 496/2021 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unităţii Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală de la S.C. CET Arad S.A.;

2. Proiect de hotărâre nr. 497/2021 privind aprobarea Raportului pentru perioada 01.07.2021-30.09.2021, referitor la activitatea Registrului Agricol;

3. Proiect de hotărâre nr. 516/2021 privind rectificarea Bugetului General de venituri și cheltuieli al municipiului Arad pe anul  2021;

4. Proiect de hotărâre nr. 501/2021 privind modificarea statului de funcții al serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad;

5. Proiect de hotărâre nr. 45/2021 ed. 1 rev. 1 pentru aprobarea Planului de acțiune pentru gestionarea zgomotului și a efectelor acestuia în municipiul Arad;

6. Proiect de hotărâre nr. 440/2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) pentru obiectivul de investiție: „Construire locuințe colective și spații comerciale/prestări servicii”, municipiul Arad, B-dul Ștefan Augustin Doinaș, nr. 17, pentru imobilul  înscris în C.F. nr. 319516  Arad;

7. Proiect de hotărâre nr. 441/2021 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent pentru obiectivul de investiție: „Zonă rezidențială și funcțiuni complementare servicii/comerț”, Municipiul Arad, str. Anton Cehov, nr. 20, pentru imobilul  înscris în C.F. nr. 352763  Arad;

8. Proiect de hotărâre nr. 212/2021 ed.1 rev. 1 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent pentru obiectivul de investiție: ,,Ansamblu locuințe colective”,  pentru imobilul înscris în CF nr. 351643 Arad, str. Cetăţii nr. 16;

9. Proiect de hotărâre nr. 517/2021 referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea cotei de 1/3 din apartamentul nr. 2, situat în Arad, str. Preparandiei, nr. 2, parter;

10.    Proiect de hotărâre nr. 523/2021 privind actualizarea inventarului bunurilor imobile proprietate privată a Municipiului Arad;

11.    Proiect de hotărâre nr. 469/2021 privind aprobarea documentaţiei cadastrale de primă înscriere a imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Obedenaru, nr. 21;

12. Proiect de hotărâre nr. 468/2021  ed. 1 rev. 1 privind dezlipirea imobilelor situate în Municipiul Arad, Calea Bodrogului, nr. 2, nr. 3 și nr. 8, înscrise în CF nr. 330653 Arad, CF nr. 330652 Arad și CF nr. 310464 Arad;

13. Proiect de hotărâre nr. 476/2021 privind modificarea suprafeței de teren situat în Municipiul Arad, Zona Str. Macedoniei,  înscris în CF nr. 356606 Arad și actualizarea datelor imobilelor înscrise în CF nr. 356604 Arad și CF nr. 356601 Arad;

14. Proiect de hotărâre nr. 502/2021 privind aprobarea documentației cadastrale de prima înscriere în domeniul public al Municipiului Arad, a unui imobil situat în Zona Splaiul Mureșului;

15. Proiect de hotărâre nr. 503/2021 privind schimbarea categoriei de folosință și dezlipirea unui imobil proprietatea Municipiului Arad, înscris în CF nr. 345401 Arad;

16. Proiect de hotărâre nr. 504/2021 privind reglementarea situației imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Constituției, nr. 132;

17. Proiect de hotărâre nr. 491/2021 privind prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Tiberiu, nr. 4, înscris în CF nr. 328199 Arad;

18. Proiect de hotărâre nr. 492/2021 privind modificarea suprafeței de teren situat în Municipiul Arad, Str. Nelu Aristide Dragomir, nr. 2/A, înscris în CF nr. 304811 Arad;

19. Proiect de hotărâre nr. 493/2021 cu privire la subapartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Horia, nr. 2, Et. II, Ap. 17 - înscris în CF nr. 300103-C1-U8 Arad;

20. Proiect de hotărâre nr. 513/2021 privind dezlipirea unui imobil proprietatea publică a Municipiului Arad, situat în Municipiul Arad, Strada Câmpul Liniștii, nr. 1, înscris în CF nr. 322590 Arad;

21. Proiect de hotărâre nr. 508/2021 privind propunerea de schimbare a destinației, pe o perioadă determinată, a imobilului aferent unei unități de învățământ  preuniversitar de stat din Arad, situat pe str. Faurilor nr. 94-96;

22. Proiect de hotărâre nr. 498/2021 privind schimbarea destinației unei părți din imobilul de pe str. Grădinarilor nr. 7/9, 15, 25 și atribuire în folosință gratuită Societății Naționale de Cruce Roșie;

23. Proiect de hotărâre nr. 522/2021 privind aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Contractul de închiriere nr. 70278/01.10.2020 pentru imobilul situat în Arad, str. Mihai Eminescu nr. 15;

24. Proiect de hotărâre nr. 509/2021 cu privire la modificarea obiectului unui contract de închiriere cu destinația de locuință construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe;

25. Proiect de hotărâre nr. 511/2021 cu privire la modificarea obiectului unor contracte de închiriere cu destinația de locuințe;

26. Proiect de hotărâre nr. 514/2021 privind aprobarea repartizării unei locuinţe de intervenție;

27. Proiect de hotărâre nr. 519/2021 pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Arad în comisiile de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct ai unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Arad, cu desfășurarea interviurilor în intervalul 15 noiembrie - 8 decembrie 2021;

28. Proiect de hotărâre nr. 520/2021 privind acordul de principiu prevăzut la art. 6 alin. (4) lit. h) din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările ulterioare pentru CTPARK BETA SRL;

29. Proiect de hotărâre nr. 521/2021 privind acordul de principiu prevăzut la art. 6 alin. (4) lit. h) din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările ulterioare pentru VGP PARK ARAD SRL;

30. Proiect de hotărâre nr. 512/2021 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 27 septembrie 2021;

31. Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad;

32. Interpelări, întrebări, petiții, declarații politice şi alte probleme supuse atenţiei Consiliului Local al Municipiului Arad.

De remarcat că, la fel cum se întâmplă de cele mai multe ori, şi de data acesta proiectele sunt iniţiate de primar.

fashiondays.ro