Local Stire

Consilierii municipali au fost convocați în ședință ordinară, respectiv extraordinară a CLM

18.01.2022 ⋅ 0 comentarii


Consilierii locali ai municipiului au fost convocați în CLM astăzi, în ședință ordinară, dar a avut loc și o ședință extraordinară cu șapte puncte pe ordinea de zi.

Pe masa consilierilor municipali au ajuns proiecte de interes, precum achiziția unui brad artificial de Crăciun, sau acordarea de subvenţii pentru acoperirea diferenţei de preţ şi tarif la energia termică livrată populaţiei către CET Hicrocarburi. Consilierii USR-PLUS s-au abținut de la vot, practic nu au fost de acord cu subvențiile pentru furnizarea energiei termice. Discuții aprinse au fost iscate și de vânzarea prin licitație publică a unui teren din zona industrială sud a municipiului, la ieșire spre Zădăreni în legătură cu propunerea de schimb de terenuri sau cea de vânzare, astfel că proiectul nu a trecut de votul consilierilor. De menționat că proiectul de la punctul 3 al ședinței extraordinare a fost scos de pe ordinea de zi, în schimb alte trei proiecte au fost incluse, primul privind subvențiile la CET, al doilea privind cumpărarea casei lui Ștefan Cicio Pop, iar al treilea privind alegerea președintelui de ședință, consilierul Cristian Galea fiind în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile. Proiectele au trecut de votul consilierilor, în anumite cazuri fiind aduse completări sau corectări prin amendamentele propuse și votate de consilieri. 

 

Iată ordinea de zi din ședința ordinară a CLM: 

1. Proiect de hotărâre nr. 648/2021 privind modificarea statului de funcţii al Filarmonicii Arad - inițiativa primarului.

2. Proiect de hotărâre nr. 551/2021 privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru suprafețele de pajiști și fânețe din extravilanul municipiului Arad - inițiativa primarului

3. Proiect de hotărâre nr. 15/2022 privind aprobarea Raportului pentru perioada 01.1031.12.2021 referitor la activitatea Registrului Agricol – inițiativa primarului.

4. Proiect de hotărâre nr. 2/2021 privind aprobarea documentaţiei pentru elaborarea propunerilor de proiecte culturale pentru acordarea de finanțări nerambursabile, în baza Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 - inițiativa primarului.

5. Proiect de hotărâre nr. 3/2022 privind aprobarea documentaţiei pentru elaborarea propunerilor de proiecte educative, de tineret și recreative pentru acordarea de finanțări nerambursabile, în baza Legii nr. 350/2005 și ale Legii nr. 350/2006 - inițiativa primarului.

6. Proiect de hotărâre nr. 4/2022 privind aprobarea documentaţiei pentru elaborarea propunerilor de proiecte pentru acordarea de finanțări nerambursabile, în baza Legii nr. 350/2005, în cadrul programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță” - inițiativa primarului.

7. Proiect de hotărâre nr. 5/2022 privind aprobarea documentaţiei pentru elaborarea propunerilor de proiecte pentru acordarea de finanțări nerambursabile, în baza Legii nr. 350/2005, în cadrul programului sportiv de utilitate publică ”Sportul pentru toți” - inițiativa primarului.

8. Proiect de hotărâre nr. 9/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului la Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad – inițiativa primarului

9. Proiect de hotărâre nr. 10/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului la Filarmonica Arad - inițiativa primarului.

10. Proiect de hotărâre nr. 643/2021 privind schimbarea destinației, pe o perioadă de 10 ani a imobilului situat în Municipiul Arad, Calea 6 Vânători nr. 55, și darea în administrare a acestuia către Direcția de Asistență Socială Arad - inițiativa primarului.

11. Proiect de hotărâre nr. 6/2022 privind însușirea rapoartelor de evaluare a unor bunuri imobile aparținând Statului Român/Municipiului Arad - inițiativa primarului

12. Proiect de hotărâre nr. 11//2022 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 401/2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind propunerea de schimbare a destinației, pe o perioadă de doi ani, a unei părți din imobilul aferent unei unități de învățământ preuniversitar de stat din Arad, situat pe str. Labirint nr. 6 - inițiativa primarului.

13. .Proiect de hotărâre nr. 13/2022 privind modificarea suprafeței de teren situat în Municipiul Arad, Str. Minervei nr. 23 , înscris în CF nr. 302803 Arad – inițiativa primarului.

14. Proiect de hotărâre nr. 14/2022 privind modificarea suprafeței de teren situat în Municipiul Arad, Str. Dimitrie Bolintineanu nr. 12A, înscris în CF nr. 303295 Arad – inițiativa primarului.

15. Proiect de hotărâre nr. 1/2022 privind modificarea Hotărârii nr. 586/2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad – iniţiativa primarului.

16.  Proiect de hotărâre nr. 12/2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Arad, în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la SC Compania de Apă Arad SA – inițiativa primarului.

17.  Proiect de hotărâre nr. 7/2022 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 23 noiembrie 2021 – inițiativa primarului. 

18. Proiect de hotărâre nr. 8/2022 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 3 decembrie 2021 – inițiativa primarului.

19. Informări privind activitatea operatorilor economici de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad.

20. Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad.

21. Interpelări, întrebări, petiții, declarații politice şi alte probleme supuse atenţiei Consiliului Local al Municipiului Arad. 

 

Ședință extraordinară: 

1. Proiect de hotărâre nr. 16/2022, ediția 1, revizia 1 privind aprobarea vânzării prin licitație publică deschisă a imobilelor înscrise în CF nr. 357282 și CF nr. 307560  Arad, imobile proprietate privată a Municipiului Arad – inițiativa primarului.

2. Proiect de hotărâre nr. 18/2022 cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 564/2021 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a imobilului cu destinația de unitate medicală, situat în Arad, str. Dr. Cornel Radu nr. 1, proprietate publică a Municipiului Arad – inițiativa primarului.

3. Proiect de hotărâre nr. 19/2022 privind aprobarea repartizării unor locuințe de serviciu -  inițiativa primarului.

4. Proiect de hotărâre nr. 20/2022 privind modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 542/2021 cu privire la aprobarea documentaţiei cadastrale de prima înscriere în domeniul public al Municipiului Arad a unor imobile situate în Zona Str. Posada - inițiativa primarului.

5. Proiect de hotărâre nr. 546/2021 privind  aprobarea documentației de urbanism „Întocmire P.U.Z. și R.L.U – Zona de producție și depozitare", extravilan,  Municipiul Arad, C.F. nr. 326999 – Arad, județul Arad, S.C. Accendis Trading S.R.L. - inițiativa primarului.

6. Proiect de hotărâre nr. 21/2022 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 6 la Contractul de concesiune a Serviciului de iluminat public din Municipiul Arad nr. 68575/01.11.2013 - inițiativa primarului.

7. Corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad.  
 


 

fashiondays.ro