Stire Local

Pe ce asociaţii de proprietari din municipiu a pus ochii Poliţia Locală; amenzile pot ajunge până la 1.000 de lei

02.03.2022 ⋅ 0 comentarii


Poliţia Locală anunţă că prin intermediul Biroului Evidența Persoanelor, a notificat 35 de condominii identificate până în prezent ca fiind neconstituite în asociații de proprietari în conformitate cu prevederile Legii 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor.

„Imobilele vizate sunt următoarele: strada Condurașilor bl. 61 sc B, strada Dorobanților nr. 67-81, Calea Aurel Vlaicu bl. I 5-1 sc. D și E, strada Andrei Mureșanu nr. 1, strada Corneliu Coposu bl. L1, strada Dimitrie Bolintineanu nr.16, strada Iuliu Maniu bl. 102 sc. C, B-dul Revoluției nr. 33, strada Liviu Rebreanu bl. 3 și 5, strada Crasna bl. G3, strada Andrei Șaguna nr. 26-52, strada Banu Mărăcine bl. 13 și 19 A, strada Dr. Ioan Rațiu nr. 1-30, strada Simion Balint bl. B sc. A și B, bl. 504-Micălaca, strada Bujor nr. 16, Calea Radnei  bl. 36, strada Alba Iulia bl. 584 și 585, strada Nucet bl. 546, strada Tușnad bl. 518, Calea Bodrogului bl. 2 sc. A, Dumbrava Roșie nr. 2 și nr. 1, Gheorghe Doja nr. 3-28, Piața Sârbească nr. 7/8, Calea Romanilor, bl. B, sc. A, Calea 6 Vânători bl. 13, bl. V2-3, nr. 25-33 sc. A și B, Poetului bl. P4, Stupilor bl. A 14, Căpitan Ignat nr. 6, respectiv Gheorghe Lazăr nr. 23.

În vederea comunicării informațiilor cuprinse în dispozițiile actului normativ mai sus menționat, se aduce la cunoștința deținătorilor apartamentelor din imobilele respective, prin afișare pe ușa blocului a notificării și diseminarea acestora în cutiile poștale din fiecare imobil, depășirea termenului legal de 12 luni prevăzut de lege în vederea inițierii demersurilor de constituire în asociații de proprietari. Înființarea, organizarea și funcționarea unei asociații de proprietari nu este o opțiune, devenind imperativă la condominiile cu minim trei apartamente aflate în proprietatea a cel puțin trei persoane fizice/juridice.

În cadrul asociației este necesar să funcționeze adunarea generală, președintele și cenzorul, iar la asociațiile de proprietari din condominiile cu mai mult de zece unități de proprietate imobiliară sunt obligatorii adunarea generală, comitetul executiv, președintele, cenzorul sau comisia de cenzori. Reiterăm că la asociațiile de proprietari din condominiile cu maxim zece unități de proprietate imobiliară, președintele asociației de proprietari poate îndeplini și funcția de administrator.

Consecința neluării măsurilor de organizare și funcționare cu privire la administrarea și gestionarea proprietății comune este răspunderea juridică a tuturor proprietarilor, se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Locale.

Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 200 la 1.000 lei, de către primari sau de către împuterniciții acestora ori de către Poliția Locală.

„Ca și în cazul altor aspecte neconforme prevederilor legale identificate în ceea ce privește constituirea ori funcționarea asociațiilor de proprietari din municipiu, Primăria Arad, prin intermediul Direcției Generale Poliția Locală procedează inițial la notificarea proprietarilor referitor la forma obligatorie de constituire. Abia ulterior unei eventuale neconformări se are în vedere aplicarea sancțiunilor prevăzute de Legea 196/2018”, au ţinut să precizeze reprezentanţii instiţuţiei.

 


 

fashiondays.ro