Stire

Mai multe proiecte au fost retrase de pe ordinea de zi, în CLM

10.06.2022 ⋅ 0 comentarii


Consilierii municipali au fost convocați în ședință extraordinară a CLM cu 17 puncte pe ordinea de zi, proiectele trecând fără probleme de votul aleșilor. Două proiecte au fost retrase de pe ordinea de zi, ele urmând să fie introduse din nou într-o ședință viitoare a CLM.

Viceprimarul Lazăr Faur a motivat retragerea celor două proiecte de pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a CLM de astăzi. Privind proiectul de la punctul 10 și anume proiectul de hotărâre nr. 247/2022 ediția 1, revizia 1 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent pentru obiectivul de investiție “Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, amenajări aferente, dotări tehnico-edilitare și accese”, Municipiul Arad, intravilan, pentru imobilul identificat prin C.F. nr. 340125 - Arad, St = 32.900 mp, beneficiari: Mariș Cristian-Mircea și Mariș Liliana, viceprimarul a spus că fiind vorba despre un PUZ, este necesară o consultare cu specialiștii Primăriei Arad în urbanism prin urmare proiectantul va fi invitat la consultări privind detaliile tehnice ale proiectului. 

A fost retras și punctul 14 și anume proiectul ce vizează aprobarea Contractului pentru acordarea dreptului de superficie, uz și de servitute de trecere către Comuna Livada, asupra unor bunuri proprietate publică a Municipiului Arad, un proiect prin care s-ar racorda canalizarea din comuna Livada la cea din cartierul Grădiște. Lazăr Faur a spus că primarul Iosif Bimbo, din Livada, va fi invitat la consultări cu comisiile de specialitate pentru a discuta cât durează lucrarea, ce deranj va fi și ce stricăciuni vor fi produse municipiului Arad pentru că în ce privește sistemul de canalizare, sunt riscuri să fie depășită capacitatea de preluare, în Livada existând peste 1800 de case care ar urma să fie racordate la canalizare. 

Avizul Companiei de Apă a fost pozitiv, cu mențiunea că „unele străzi din acest cartier nu sunt prevăzute cu sisteme de colectare a apei pluviale iar alte străzi, deși sunt echipate cu astfel de sisteme, nu beneficiază de colectarea separată a apei de precipitații deoarece sistemul ce ne-a fost concesionat este în mare parte degradat sau subdimensionat. Ținem a vă supune atenției, în calitate de proprietar al acestor rețele, necesitatea construirii unui sistem de canalizare pluvială în cartierul Grădiște pentru a preîntâmpina perturbarea activității de colectare a apelor uzate menajere”.