Stire

Educație digitală interactivă inclusivă în cadrul UAV

04.08.2022 ⋅ 0 comentarii


Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad derulează proiectul „Educație digitală interactivă inclusivă în cadrul UAV”, un proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Cu o valoare totală de 821.014,94 lei (din care 804,594.62 lei  valoarea finanțare nerambursabilă, din care 697.862,70 lei cofinanțare UE) proiectul prevede asigurarea accesului studenților cu burse sociale la procesul de învățare în mediul on-line. Vor beneficia 178 de studenți ai UAV, beneficiari ai burselor sociale și ai burselor sociale ocazionale și 7 cadre didactice cu normă întreagă care vor primi echipamente IT care să faciliteze accesul la învățământul online.

De asemenea vor fi dotate 6 de săli de tip laborator/sală seminarii. cu tablă interactivă de tip display, echipament informatic de tip computer all-in-one, ecran de proiecție, tabletă grafică pentru a putea fi utilizată de către cadrele didactice, camera web pentru videoconferințe.

„Ne propunem dezvoltarea în cadrul UAV a unor viitoare centre de educație astfel încât să  îmbunătățim constant oferta de competențe digitale în cadrul curriculei educaționale prin utilizarea instrumentelor UE, să investim în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, să promovăm schimbul de bune practice privind metodele pedagogice în cadrul unei formări IT de înaltă calitate”, a declarat rectorul UAV, Ramona Lile.

 

Contractul de finanțare a fost semnat în data de 06 august 2021 și implementarea proiectului se va finaliza în 5 decembrie 2022.

Contract de finanțare nr. 319/233t/06.08.2021

Codul SMIS: 149371

Autoritatea de Management POC:  AUTORITATEA PENTRU DIGITALIZAREA ROMÂNIEI

Organism IntermediarOrganismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale

Beneficiar: Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad, B-dul. Revoluției nr.77, www.uav.rorectorat@uav.ro, Tel: +40 (257) 283-010,   Fax: +40 (257) 280-070

 

 


 

fashiondays.ro