Stire

Au fost stabilite amplasamentele pentru comercianţii care-şi vând produsele de Ziua Îndrăgostiţilor, 1 şi 8 Martie

16.01.2023 ⋅ 0 comentarii


Primăria Municipiului Arad a stabilit amplasamentele pentru desfăşurarea comerţului ambulant pe domeniul public cu produse specifice Zilei Îndrăgostiților, Zilelor de 1 Martie și 8 Martie.

Autorităţile au ţinut să precizeze că pentru toate locațiile:
- mobilierul stradal va fi compus din: 1 masă, 1 scaun, 1 umbrelă neinscripționată și doar în caz de timp nefavorabil;
- nu se va accepta montarea/amplasarea de corturi și alte construcții provizorii;
-    suprafața atribuită este de 2,00 mp/locație, iar fiecare comerciant poate ocupa un singur amplasament, cu asigurarea unei distanțe de minim 2,00 m între amplasamente, în locațiile următoare:

1.  B-dul Revoluţiei intersecţia cu str. Crişan nr.1 (Bl. A, între sc. A şi B)  - 8 locuri;        
2. B-dul Revoluției nr.24-26 (între poartă și magazinul „Emma”) - 4 locuri;
3. B-dul Revoluţiei intersectia cu str. Ion I. C. Brătianu (Bl. 35 până la nr. 33) - 4 locuri;
4. B-dul Revoluţiei nr. 43 (intrarea în Policlinică şi Banca Transilvania) - 10 locuri;
5. B-dul Revoluției nr.84-86 (de la ghereta cu cărți până la nr. 88) - 10 locuri;
6.  B-dul Revoluției nr.92-96 (între Universitatea V.Goldiș și „Articole medicale Focus”) - 10 locuri;                                                                      

7.  B-dul Revoluţiei nr. 27 (de la poartă până la nr. 29) - 8 locuri;
8. B-dul Revoluţiei nr. 78 in fața librăriei „Alexandria” - 8 locuri;
9.  Zona Boul Roșu staţia de tramvai spre centru (B-dul Decebal, în spate la postul TRAFO) – 3 locuri;                                                          

10. Cartier Micălaca - Aleea Borsec - 10 locuri;
11. Cartier Micălaca – B-dul N. Titulescu intersecția cu str. V. Lucaciu (între zona verde și stâlpii metalici din colțul „Digi RCS-RDS”) - 5 locuri;
12. P-ţa U.T.A. (Calea Aurel Vlaicu colţ cu str. Bumbacului, între magazinul „Calla” şi patiserie) – 3 locuri;                                                          

13. P-ţa U.T.A. - între magazinul „Profi” si biserică (pe partea dinspre biserică) -10 locuri;
14.  P-ţa U.T.A. (Calea Aurel Vlaicu nr. 63-67 ( între magazinul „Second Hand” şi  ING Bank) – 5 locuri;                                                            

15. Calea Aurel Vlaicu, bl. Z16, bl. Z17 (între CEC Bank și magazinul ”Mobexpert” - 10 locuri;                                                                        

16. Calea Aurel Vlaicu, nr. 163, Bl. 6, (de la cafeneaua „Platinium” până la colțul dinspre „Kebab House”) – 10 locuri;                                        

17. Piața Arenei (pe trotuar în zona magazinul „Profi”) – 5 locuri;                                          
„Locurile de vânzare se atribuie în limita stabilită mai sus, în ordinea numerelor de înregistrare a cererilor, pentru producători, artizani, meșteșugari și meșteri populari (hand made) cu sediul social în jud. Arad. Locurile rămase libere după repartizarea către beneficiarii menționați în alineatul precedent pot fi alocate comercianților care dețin coduri CAEN pentru comerț ambulant, cu sediul social în județul Arad. Cererile de participare la eveniment împreună cu documentația se depun direct/personal de către solicitant sau prin împuternicit, în condițiile legii (procură/împuternicire notarială), la Primăria Municipiului Arad, Serviciul Relaţii cu Publicul şi Asociaţii de Proprietari (camera 5 din Palatul Cenad) sau online, pe e-mail-urile: registratura@primariaarad.ro sau pma@primariaarad.ro astfel:
Pentru Ziua Îndrăgostiților
-  perioada de depunere a cererilor: 19.01.2023 – 27.01.2023;
-  perioada de ocupare a domeniului public: 12.02.2023 – 14.02.2023;

Pentru ziua de 1 Martie  
-  perioada de depunere a cererilor:  06.02.2023 - 10.02.2023;
-  perioada de ocupare a domeniului public:  27.02.2023 - 02.03.2023;

Pentru ziua de 8 Martie   
- perioada de depunere a cererilor: 13.02.2023 - 17.02.2023;
- perioada de ocupare a domeniului public: 06.03.2023 - 09.03.2023
Comerţul ambulant se desfăşoară în perioadele mai sus menționate, dar nu înainte de achitarea taxei pentru ocuparea domeniului public, la Direcţia Venituri din cadrul Primăriei Municipiului Arad.
Documentaţia pentru obţinerea acordului va cuprinde:
- cererea tip pentru obţinerea acordului de ocuparea domeniului public, care se găseşte pe site-ul Primăriei Municipiului Arad, http://www.primariaarad.ro/ şi la Serviciul Relaţii cu Publicul şi Asociaţii de Proprietari (camera 5) din cadrul Primăriei Municipiului Arad;
-copie buletin de identitate sau carte de identitate;
-copie Atestat de producător (vizat la zi);
-acte firmă (copie certificat de înregistrare+certificat constatator, emise de Oficiul Registrului Comerțului), conform Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;
  -procură/împuternicire notarială – în cazul în care solicitantul este diferit de persoana care depune cererea.

Condiţiile de desfăşurare a comerţului ambulant cu articole tradiţionale specifice Zilei Îndrăgostiților, Zilelor de 1 Martie și 8 Martie, sunt următoarele:
-marfa va fi expusă doar în perimetrul locaţiei stabilite;
-este permisă doar comercializarea cu articole tradiţionale specifice Zilei Îndrăgostiților, Zilelor de 1 Martie și 8 Martie;
-activitatea desfăşurată nu va afecta circulaţia pietonală și auto și nici activitatea specifică zonei;
-se va respecta curăţenia domeniului public afectat;
-se va deține la locul de vânzare acordul pentru desfășurarea comerțului stradal, eliberat de Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, dovada achitării taxei de ocupare a domeniului public – în original, documentul de identitate a vânzătorului care să coincidă cu identitatea persoanei menționate în acordul solicitat;
În cazul constatării nerespectării condițiilor menționate anterior, acordul se consideră retras de drept”, transmit reprezentanţii Primăriei. 

Foto: Arhiva


 


 

Sursa: ARQ

Pentru articolul complet și alte comentarii
vizitați ARQ
fashiondays.ro