Local Religie

O activitate nobila de pregatire si distribuire zilnica a unei mese calde pentru 170 de persoane varstnice

01.11.2022 ⋅ 0 comentarii

Arhiepiscopia Aradului, prin intermediul proiectului „Cantina Sfântul Nicolae - Serviciul masa pe roti pentru bunicii comunitatii”, a demarat o activitate nobila de pregatire si distribuire zilnica a unei mese calde pentru 170 de persoane varstnice din zona. Finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capitalul Uman 2014-2020, proiectul isi propune sa reduca numarul de persoane aflate in situatii de vulnerabilitate prin furnizarea de servicii sociale si medicale adecvate nevoilor specifice in vederea integrarii socio-profesionale.

Valoarea totala eligibila a proiectului este de 2.742.882,60 lei, toata suma reprezentand asistenta financiara nerambursabila. Proiectul se va desfasura pe o durata de 30 de luni, pana in data de 27.12.2022 si face parte din Axa prioritara 4 – Incluziunea sociala si combatarea saraciei, Domeniul Major de intervenit 4.4. – Reducerea numarului de persoane apartinand grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale de formare profesionala adecvate nevoilor specifice in vederea integrarii socio-profesionale.

Obiectivul general vizat de proiectul Cantina Sfântul Nicolae este de a reduce numarul de persoane varstnice aflate in situatii de vulnerabilitate din Arad, prin dezvoltarea activitatii cantinei Sfântul Nicolae ca centru de preparare si distribuire a hranei pentru persoane aflate in risc de saracie, in vederea deservirii celor 170 de varstnici. Pentru realizarea acestui obiectiv, s-a renovat si dotat cu echipamente performante cantina sociala, s-au achizitionat 2 autoutilitare in sistem de leasing operational si s-a înfiintat un serviciu mobil de distribuire a hranei de tipul masa pe roti. Serviciul de masa pe roti va fi asigurat timp de 24 de luni pe perioada proiectului si cel putin 6 luni dupa finalizarea proiectului.

Serviciile sunt adresate persoanelor de peste 65 de ani din Arad, identificati prin resurse proprii cat si cu sprijinul autoritatilor locale, aflate in incapacitatea de a-si asigura traiul zilnic ca urmare a deficientelor fizice, a bolilor si a saraciei. Proiectul isi propune sa identifice si alte masuri de sprijin necesare in vederea integrarii socio-economice a celor 170 de persoane varstnice, menite sa ajute comunitatea sa depaseasca starea actuala de risc si marginalizare.

Proiectul „Cantina Sfântul Nicolae - Serviciul masa pe roti pentru bunicii comunitatii” reprezinta un exemplu elocvent de responsabilitate sociala si solidaritate fata de persoanele aflate in situatii de vulnerabilitate

Implică-te! Detalii aici: www.masaperoti.com

fashiondays.ro