Local Religie

Un exemplu concret de implicare activă în combaterea sărăciei și a excluziunii sociale

15.11.2022 ⋅ 0 comentarii

Proiectul Cantina Sfântul Nicolae - serviciul masa pe roti pentru bunicii comunitatii este un exemplu concret de implicare activă în combaterea sărăciei și a excluziunii sociale, prin furnizarea de servicii sociale/medicale/socio-profesionale de formare profesionala adecvate nevoilor specifice pentru integrarea socio-profesională a persoanelor vulnerabile. În acest sens, este important să subliniem că acest proiect a fost finanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capitalul Uman 2014-2020, Axa prioritara 4 – Incluziunea sociala si combatarea saraciei, Domeniul Major de intervenit 4.4., iar valoarea totala eligibila a proiectului este de 2.742.882,60 lei, toata suma reprezentand asistenta financiara nerambursabila.

Însă, pentru a face posibil acest proiect și pentru a-i asigura continuitatea și dezvoltarea, este nevoie de implicarea și sprijinul comunității prin voluntariat, donații sau parteneriate. Prin intermediul acestor forme de implicare, putem contribui la creșterea numărului de persoane beneficiare ale acestui serviciu și la asigurarea continuității serviciului mobil de distribuire a hranei de tipul masa pe roti, după finalizarea proiectului. Prin implicare activă, putem contribui la integrarea socio-economică a persoanelor vulnerabile și la construirea unei comunități mai unite și mai solidare.

Detalii despre modalităţile de implicare in acest proiect găsiţi aici: www.masaperoti.com

fashiondays.ro