Stire

PROIECT ERASMUS PLUS LA COLEGIUL NAȚIONAL „ELENA GHIBA BIRTA” ARAD

17.11.2023 ⋅ 0 comentarii


În acest an, Colegiul Național „Elena Ghiba Birta” este beneficiarul unui proiect de mobilitate cu titlul MOVE IT–Steps towards a European career in ITProiectul are o perioadă de implementare de 15 luni, grantul total aprobat fiind de 70 368,00 EUR și este finanțat din fonduri UE prin programul Erasmus Plus, Mobilitatea persoanelor în scopul învățării/VET(Acțiunea cheie 1).

Proiectul cu numărul 2023-1-RO01-KA121-VET-000130088 este primul proiect din cadrul acreditării obținute de școala noastră pentru perioada 2023-2027.

Scopul proiectului este internaționalizarea instituției prin oferirea elevilor de la specializarea matematică-informatică, precum și profesorilor de informatică ai școlii, o pregătire profesională de specialitate la standarde europene.

Proiectul răspunde nevoilor grupului țintă și are următoarele obiective generale:

  • Dezvoltarea de competențe profesionale specifice domeniului IT de către 28 de elevi pe an, prin stagii de pregătire practică de 60 – 90 ore, în firme din spațiul european;
  • Consolidarea competențelor cheie europene: sociale/civice/digitale/de comunicare în limba engleză și a valorilor europene de către 28 elevi/an de la specializarea matematică-informatică;
  • Dezvoltarea de strategii de predare/metode/tehnici/materiale inovatoare în pregătirea practică a elevilor de către 2 profesori de informatică pe an, prin 30 h activități de job shadowing;
  • Realizarea de parteneriate cu agenți economici din spațiul european și mobilități ale elevilor pentru dezvoltarea instituțională și creșterea vizibilității acesteia pe plan local, național și internațional.

Beneficiarii proiectelor de mobilitate sunt elevii de clasa a X-a și clasa a XI-a de la profilul real: clasele a X-a A și a XI-a A - specializarea matematică-informatică (informatică intensiv) a X-a B și a XI-a  B de la specializarea matematică-informatică (engleză intensiv) și profesorii de informatică ce desfășoară activitățile de laborator. Pentru respectarea principiului  de acordare de șanse egale tuturor elevilor școlii, în acest an grupul țintă a fost extins și către elevii din clasele a XII-a A și a XII-a B.

Mobilitatea se va desfășura  în două fluxuri:

Fluxul 1 este format din 18 elevi din clasa a XII-a A, clasa a XII-a B, clasa a XI-a A și doi profesori însoțitori. Aceștia vor participa la un stagiu de pregătire practică timp de două săptămâni la organizația de primire WBS TRAINING AG din Dresda, Germania, în perioada 19.11.2023-02.12.2023.

Fluxul 2 este format din 10 elevi, din clasele a X-a A, a X-a B, a XI-a A și a XI-a B, un profesor însoțitor și un monitor, precum și doi profesori VET. Elevii vor participa la un stagiu de pregătire practică având ca partener organizația MEP EUROPROJECTS Granada, Spania, în perioada 21.04.2024-05.05.2024.

Totodată, cei 2 profesori  de informatică/TIC vor participa la o activitate de job shadowing, timp de o săptămână, la partenerul MEP EUROPROJECTS Granada din Spania, în perioada 21.04.2024- 28.04.2024.

Activitățile din cadrul mobilităților le vor oferi participanților posibilitatea dezvoltării competențelor profesionale, dar și personale, la standarde europene.

Competențele profesionale și lingvistice pe care participanții le vor dobândi în timpul mobilității de formare VET vor fi validate prin documentele pe care aceștia le vor primi la finalul stagiului de pregătire practică: Documentul de mobilitate Europass și Certificatul de participare din partea instituției de formare. Aceste documente recunoscute la nivel european vor facilita inserția absolvenților pe piața muncii.

Implicarea în proiecte de mobilitate Erasmus+ aduce colegiului o serie de beneficii. Astfel, acestea conduc către apariția unui sistem de parteneriate transnaționale ce va fi valorificat în următorii cinci ani pentru derularea de activități de formare cu impact semnificativ pentru dezvoltarea profesională și personală a elevilor, dar și a cadrelor didactice VET ale  școlii.

La nivelul școlii s-au realizat proceduri specifice de implementare a proiectelor europene (de selecție a elevilor, de gestionare a riscului, de vizibilitate a proiectului) precum și proceduri de recunoaștere, de validare și de transfer a rezultatelor învățării și de implementare a sistemului ECVET.

Mobilitățile vor duce la dezvoltarea unor instrumente de lucru care vor fi folosite ulterior la orele de specialitate, care se vor derula după modelul celor din mobilități, la creșterea motivației elevilor de a învăța, reducerea abandonului școlar și a absenteismului, și nu în ultimul rând, la creșterea vizibilității colegiului în comunitate, și la atragerea unui număr tot mai mare de elevi dornici să studieze în școala noastră.

Coordonator proiect, prof. Mateuț Mădălina

Responsabil cu diseminarea, prof. Giurgiu Nicoleta

Director, prof. Putnic Laura

Director adjunct, prof. Avramescu Camelia


 

Sursa: ARQ

Pentru articolul complet și alte comentarii
vizitați ARQ
fashiondays.ro