Informatii

Unii se leapada, altii se zbat sa imbrace haina militara

11.10.2006 ⋅ 0 comentarii

Cine accesează site-ul Ministerului Apărării (www.mapn.ro) poate vedea ?n minute, ore şi zile c?t este AMR-ul p?nă la ultima ?ncorporare. De astăzi, Au Mai Rămas (A.M.R.) 12 zile, după care putem spune că  Armata Rom?nă este complet profesionalizată. Toate acestea se datorează aplicării LEGII nr. 395 din 16/12/2005, publicată ?n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1155, din 20/12/2005 şi intrată ?n vigoare din 23-12-2005, privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu şi trecerea la serviciul militar pe baza de voluntariat. Iată cum sună primele cinci articole dintr-o lege mult aşteptată de tineretul Rom?niei, generaţie de generaţie:
 Art. 1. - Cetăţenii rom?ni, bărbaţi şi femei, care ?ndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia ?n vigoare, pot efectua, pe baza de voluntariat, orice formă a serviciului militar, fără discriminare. Art. 2. - (1) ?ncep?nd cu data de 1 ianuarie 2007, executarea serviciului obligatoriu, ?n calitate de militar ?n termen şi militar cu termen redus, se suspendă.(2) Ultima ?ncorporare a recruţilor pentru militarii ?n termen va fi ?n luna octombrie 2006, iar pentru militarii cu termen redus, ?n luna iunie 2006. Art. 3. - Pe durata stării de război, a stării de mobilizare, precum şi pe timpul stării de asediu, executarea serviciului militar devine obligatorie, ?n condiţiile legii. Art. 4. - După data prevăzuta la art. 2 alin. (1), cetăţenii rom?ni,  bărbaţi, la ?mplinirea v?rstei de 18 ani, se vor prezenta la centrele militare numai pentru luarea ?n evidenţă militară, selecţionare, stabilirea aptitudinilor şi a opţiunilor privind modul de ?ndeplinire a ?ndatoririlor militare, ?n situaţiile prevăzute la art. 3. Art. 5. - Organizarea şi funcţionarea recrutării şi selecţiei cetăţenilor pentru efectuarea serviciului militar pe baza de voluntariat vor fi reglementate prin hotăr?re a Guvernului, p?nă la data de 31 decembrie 2006.
Am ţinut să facem aceste precizări, pentru a risipi din zvonurile care au apărut pe piaţă, cum că nici pomeneală ca armata să nu mai fie obligatorie. Prezent?nd punctual extrasele din lege, credem că am alungat orice temeri ale tinerilor şi părinţilor lor. Dar tema centrală a articolului de faţă se referă la  ceea ce se va ?nt?mpla după luna octombrie, ?ncerc?nd să răspundă la ?ntrebarea: Cum, dacă stagiul militar nu mai e obligatoriu, Rom?nia, ca ţară membră NATO, nu vai mai avea Armată?! Din cele ce  le vom prezenta, rezultă că va avea armată, şi ?ncă una profesionistă, la standarde NATO, instruită ?n poligoane de luptă şi centre specializate şi plătită corespunzător, după cum, de altfel, s-a putut anticipa şi din conţinutul articolelor de lege prezentate mai sus.
Pentru a ne lămuri cum stau lucrurile ?n amănunt, am luat legătura cu dl. lt col. Ovidiu Alesu, şeful Biroului informare-recrutare judeţean Arad, care-şi are sediul ?n Casa Armatei, din Bulevardul Decebal.
Domnia sa ne-a informat că, ?n data de 20 septembrie a.c., Ministerul Apărării a declanşat o campanie naţională de promovare a profesiei militare, sub sloganul ?Ştiu că poţi. Alege cariera militară.? Această campanie se ?mparte ?n două etape. ?n faza ?nt?i, cuprinsă ?ntre 20 septembrie şi 20 octombrie, se pune accentul pe publicarea de machete, difuzarea de spoturi radio-tv, punerea la dispoziţia publicului larg a unei info-line, cu numărul gratuit 0800808880 şi restructurarea site-ului Ministerului Apărării cu o sub-rubrică specială: recrutare pentru carieră.
?n ceea ce priveşte activitatea Biroului de recrutare-informare judeţean (BIRJ) Arad, din această perioadă,  acesta a distribuit 250 de afişe la marea majoritate a primăriilor din judeţ, la licee şi şcoli cu clasele l ? Vlll, parţial. De asemenea, astfel de postere au fost date şi Prefecturii, CJA, Primăriei Arad, Inspectoratului Şcolar Judeţean şi Agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de muncă Arad, cu toate cele cinci puncte de lucru din judeţ. Această campanie nu a rămas fără ecou. C?teva sute de tineri din judeţul nostru s-au arătat direct interesaţi de oferta Ministerului Apărării, iar ?ntr-un timp destul de scurt, peste 100 dintre ei, băieţi şi fete, cu v?rste ?ntre 18 şi 26 de ani,  au fost luaţi ?n evidenţă deja pentru a constitui baza de selecţie extinsă, de unde se vor lua oamenii pentru ocuparea celor 1000 de posturi de voluntari, ?n 2006, la nivelul ?ntregii ţări şi pentru cei 5000 de voluntari care vor fi angajaţi ?n 2007, ?n ?ntreaga ţară.     
Faza a doua a campaniei de informare publică se va desfăşura ?n perioada 15 octombrie ? 20 noiembrie a.c.. ?n acest răstimp, BIRJ Arad ?şi va intensifica eforturile de informare a c?ţi mai mulţi tineri despre oportunităţile unei cariere militare. ?n perioada următoare trebuie să apară şi normele metodologice de aplicare a Legii privind statutul soldatului şi gradatului voluntar, ocazie cu care vor fi definitivate forma testelor şi probelor de trecut, unde şi ?n ce formă va avea loc pregătirea militară iniţială, care sunt posturile pentru voluntari, modalitatea de dezvoltare profesională a voluntarilor, cu posibilitatea de a intra ?n r?ndul cadrelor militare, etc. Dar, despre toate acestea, la timpul lor .
?Nu ?n ultimul r?nd, aş dori să reamintesc tinerilor, băieţi şi fete, cu v?rsta cuprinsă ?ntre 18 şi 26 de ani, că o carieră militară  ?ţi oferă posibilitatea să beneficiezi de o serie de avantaje, dintre care cele mai importante sunt: educaţie gratuită; calificare profesională; siguranţa locului de muncă; salariu lunar care asigură un trai decent (potrivit legislaţiei ?n vigoare, după 1 ianuarie 2007, veniturile salariale, solda şi indemnizaţia de hrana - ale unui soldat voluntar debutant - vor fi de peste 1.000 RON, la care se pot adăuga alte sporuri ?n funcţie de specialitatea militară şi condiţiile de muncă specifice); locuinţă de serviciu sau compensaţie lunară pentru chirie; echipament şi hrană gratuite; posibilitate de afirmare; posibilitatea folosirii facilităţilor de recuperare, sportive şi recreative; asistenţă post-carieră,? a subliniat lt col Ovidiu Alesu, şeful BIRJ Arad.
Ţin?nd cont de cele de mai sus, putem concluziona simplu: chiar dacă unii se bucură că scapă de armată, alţii se vor zbate să ?mbrace haina militară, să profeseze a cea mai onorabilă dintre  meserii.

Sursa: Informatia Aradului

Autor: Nicolae Oprean ⋅

Pentru articolul complet și alte comentarii
vizitați Informatia Aradului
fashiondays.ro