Sport

Asociatia Judeteana de Fotbal Arad - COMUNICAT DE PRESA

12.10.2006 ⋅ 0 comentarii

Biroul Executiv al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Arad analiz?nd articolele din presa locală ?VICTORIE? ?AJEFIŞTII şi FILMUL? ?A.J.F. Arad: AFARĂ TOŢI?, ?AU FĂCUT DE R?S FOTBALUL JUDEŢEAN?, pentru informarea corectă a cititorilor precizează următoarele:
Asociaţia Judeţeană de Fotbal Arad a fost ?nfiinţată ?n data de 12.04.1991, prin Ordinul nr. 506 / 91 al Ministerului Tineretului şi Sportului. ?n data de 26.07.1991 a obţinut personalitatea juridică prin sentinţa civilă nr. 4048 a Judecătoriei Arad prin reprezentantul Asociaţiei, Nicu Selejean, av?nd funcţia de vicepreşedinte al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Arad.
Preşedintele ales ?n 12.04.1991, Dan Ghirlea, a fugit din faţa petroliştilor, din sediul Asociaţiei Judeţene de Fotbal Arad, cu care avea de lămurit unele lucruri grave, după care a abandonat funcţia de preşedinte din proprie iniţiativă, fără demisie, ?ncadr?ndu-se ?n ?nvăţăm?nt la Şcoala Generală din comuna Seleuş, judeţul Arad, despărţindu-se de activitatea fotbalistică din judeţ ?n perioada 1991-2004.
?n situaţia creată de acest preşedinte, Comitetul Executiv a convocat Adunarea Generală din luna octombrie 1991 ?n prezenţa reprezentantului Federaţiei Rom?ne de Fotbal, Petru Tătar, unde a fost ales ca preşedinte al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Arad, Dan Alexandru, pentru un mandat de 4 ani, p?nă ?n anul 1995.
?ncep?nd cu anul 1995, 1999, 2001 şi 2005 a candidat la funcţia de preşedinte al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Arad, Nicu Selejean şi a fost ales ?n funcţie ?n mod democratic. Toate alegerile, inclusiv cele din 11.11. 2005 au fost legale, voturile secrete fiind numărate ?n prezenţa mass ? media şi a delegaţiilor cluburilor şi asociaţiilor sportive afiliate Asociaţiei Judeţene de Fotbal Arad.
Asociaţia Judeţeană de Fotbal Arad deţine Certificat de Identitate Sportivă nr. 606 / 17.12.2001 eliberat ?n condiţiile legii de către Ministerul Tineretului şi Sportului.
Asociaţia Judeţeană de Fotbal Arad este singura autoritate a fotbalului asociaţie, recunoscută şi autorizată conform legii să organizeze activitatea fotbalistică din judeţul Arad, cu durată de funcţionare nedeterminată.
Biroul Executiv al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Arad ?şi asumă toată răspunderea pentru cele arătate mai sus şi respinge cu fermitate, jignirile, insultele şi acuzele grave, ştirbirea onoarei şi demnităţii umane a membrilor Biroului Executiv, preşedinţilor cluburilor şi asociaţiilor sportive, comisiilor de specialitate, conducători, antrenori, arbitri şi observatori, jucători, medici şi asistenţi medicali şi alţi specialişti din fotbalul judeţean.
Mai precizăm că, ?n condiţiile legii nu se pune problema organizării unor alegeri pentru funcţiile de vicepreşedinţi, datorate unei erori judiciare, hotăr?rea comentată ?n articolele de mai sus nu este definitivă şi poate fi atacată ?n instanţele superioare.
Toţi cetăţenii Rom?niei au dreptul la opinie, la una cu argumente, ?n spiritul legii, fără să lovească ?n drepturile fundamentala ale omului. Suntem curaţi ca lacrima privind respectarea legilor şi regulamentelor ?n vigoare.
?FOTBALUL JUDEŢEAN ARE NEVOIE DE LINIŞTE?

Selejean Nicu ? preşedinte, Vătran Dorin - vicepreşedinte,                                                        Juşcă Teodor - vicepreşedinte, Ardelean Nicolae - secretar general, Jivan Emilian - trezorier, Toderici Mircea - membru, B?c Marius - membru

Sursa: Informatia Aradului

Autor: - ⋅

Pentru articolul complet și alte comentarii
vizitați Informatia Aradului
fashiondays.ro