Cultura

Sase pictori italieni la Muzeul de Arta din Arad

13.10.2006 ⋅ 0 comentarii

Sala de expoziţie a Muzeului de Artă din Arad găzduieşte ?n aceste zile o frumoasă expoziţie semnată de şase reprezentanţi ai Prezenteismului italian - una dintre cele mai proteice mişcări artistice europene, de mare soliditate, ce cuprinde artişti şi intelectuali, plasticieni ?n primul r?nd, muzicieni, filosofi, istorici ai artei, scriitori, poeţi, cu toţii ?recept?nd - cum precizează criticul arădean Dan Lăzărescu - ameninţările la condiţia lor de oameni?. Av?nd ?n vedere că prezenteiştilor italieni li s-au alăturat importante grupuri de artişti plastici francezi, spanioli, germani, bulgari şi rom?ni, putem spune că avem de a face cu o ?solidarizare europeană?, pornită fără interese politice, dar indic?nd o ?generozitate comună?, după cum comună este şi ?deschiderea de idei?. Această orientare teoretică generală, se evidenţiază cu multă claritate ?n expoziţia deschisă la Muzeul de Artă, onorată de oficialităţile arădene, reprezentate prin vicepreşedintele Consiliului judeţean Gavril Buza şi prin viceprimarul Aradului, Levente Bognar, precum şi de directorul Complexului Muzeal Arad, Peter H?gel şi de criticul de artă Dan Lăzărescu - autorul volumului ?Prezenteismul italian?, apărut la Editura Fundaţiei ?Ioan Slavici? din Arad cu prilejul vernisajului. Din partea celor şase pictori expozanţi din Italia, au fost prezenţi, la vernisajul grupului prezenteist, artişti plastici Alessandro Piccini, Antonio Gentile şi Mariella Loro, dintre care primul a rostit o scurtă alocuţiune programatică. Prezent?nd lucrările celor trei oaspeţi ai Aradului, precum şi pe cele ale colegilor lor, care nu au putut veni la Arad, criticul de artă Dan Lăzărescu a făcut mai ?nt?i un scurt istoric al mişcării prezenteiste, după care a trecut la fiecare artist ?n parte. ?n legătură cu Alessandro Piccinini am reţinut că fiecare tablou al acestuia constituie un joc al memoriei, toată pictura sa a evoluat spre un fel de autoportrete al subconştientului. Paradoxal este faptul că această experienţă personală nu are nimic scolastic, ci este mereu o manifestare a raţiunii. Experienţa trăită de artist nu este o noţiune abstractă, ci o formă de cunoaştere a lumii. ?Pictorul - a conchis Dan Lăzărescu - a sintetizat elemente foarte variate, de la simbolism la suprarealism, de la impresionism la expresionism, făc?ndu-se ecoul strigătului de disperare al omului oprimat de societate, de propria sa condiţionare, de care vrea să se scuture.? Al doilea pictor prezent la vernisaj e Antonio Gentile, care este ?n acelaşi timp un talentat gravor, artizan şi colorist, av?nd la activ o suită de manifestări artistice printre cele mai onorabile din ?ntinsa lume plastică italiană, dar şi de peste hotarele Italiei, inclusiv ?n Romania, la Arad. A făcut studii artistice aprofundate ?n prezenţa unor mari artişti ca Chagall, Miro şi Picasso - a căror influenţă s-a suprapus solidei cunoaşteri a operei lui Leonardo da Vinci, ?n vreme ce cultul lui Michelangelo l-a ?nsoţit mereu. Lucrările lui Antonio Gentile prezentate la Muzeul de Artă din Arad subliniază o evoluţie spre ezoteric, pe care artistul o abordează (şi investighează) cu mijloace plastice diverse. Din creaţia sa generală se desprind ?nsă două direcţii majore: prima este credinţa religioasă şi a doua este femeia. ?Figura lui Hristos - subliniază Dan Lăzărescu - trimite cu g?ndul la Dumnezeul universal. Iar a doua direcţie, tema femeii, te duce cu g?ndul la fecunditate, dar şi la cea de italiana ?Donna Angelicata? sau la motivul ?Mamei Terra?. Ambele tendinţe relevă serioase implicaţii simbolice.? Cel de al treilea artist plastic prezent la vernisajul de la Muzeul de Artă, a fost pictoriţa Mariello Loro (fiica pictorului Carlo Loro, căruia i-a urmat cariera artistică). Lucrările sale, realizate ?ntr-o structură neo-romantică, ?ntregesc grupul prezenteist. Av?nd un contact deosebit de viu cu poezia şi muzica (activează ?ntr-o faimoasă corală din Torino, ?Ştefano Tempia?), sufletul artistei ?străbate drumul c?ntecului creaţiei fără a simţi realitatea dec?t ca o ?ndepărtată necesitate a somnului?. ?n ?povestirile? sale fantastice, nimic nu surprinde mai bine direcţionarea magică dec?t ochii mari şi profunzi, obsesivi, de pe tablouri, ce privesc universul. Ochiul din lucrările artistei este capabil să ?povestească? pentru a ajunge la cele mai sensibile corzi ale sufletului omenesc. Alături de forme capricioase se disting flori ?nc?ntătoare, ?n nuanţă de lumină albastră, ce pluteşte deasupra unor ?terenuri roşii?, ca o piatră ?lichidă? pentru care c?ntecul devine ?solid?! Alături de cei trei pictori prezentaţi de criticul Dan Lăzărescu mai expun lucrări la fel de ?nc?ntătoare artiştii plastici Rosella Quintini, Luciano Lombardi şi Amalia Passaro, care nu au putut veni la Arad. Reuşita acestei expoziţii se datorează ?n mod deosebit inimosului critic de artă Dan Lăzărescu, care a primit de data aceasta un real sprijin din partea Complexului Muzeal Arad, Consiliului Judeţean Arad şi din partea Băncii Comerciale Sanpaolo IMI Bank Rom?nia S.A. Sucursala Arad, cărora le mulţumeşte prin intermediul presei.

Sursa: Informatia Aradului

Autor: Emil Şimăndan ⋅

Pentru articolul complet și alte comentarii
vizitați Informatia Aradului