Administratie

CET a inceput eliberarea cererilor pentru ajutorul de ?ncalzire

14.10.2006 ⋅ 0 comentarii

Societatea furnizoare de energie termică a ?nceput distribuirea formularelor de cerere pentru acordarea ajutorului de ?ncălzire. Acestea pot fi ridicate ?n orice zi a săptăm?nii ?ntre orele 8,00 şi 13,00. Mai mult ?n zilele de marţi şi joi pot fi ridicate şi ?ntre orele 15,00 şi 17,00. Punctele de lucru ale CET Arad de la care pot fi achiziţionate acestea sunt: casieria centru: B-dul Iuliu Maniu, nr. 65-71; casieria Micălaca: bloc 547, scara B, parter şi casieria Vlaicu: bloc 8, parter.
Important de reţinut este faptul că ?n primele două luni ale sezonului rece, ?n speţă, 1 noiembrie 2006 ? 31 martie 2006, termenele prevăzute ?n metodologie se prelungesc cu 15 zile, cum de altfel precizăm şi mai jos după fiecare termen dat.
Unde se depun cererile odată completate?
Astfel redăm ?n cele ce urmează procedurile şi termenele din metodologie exact ?n modul ?n care sunt prevăzute după lege, furnizate de conducerea SC CET Arad?
După ce ridică formularele de la CET, solicitanţii ajutorului pentru ?ncălzire trebuie să le completeze şi să le depună la Serviciul social al Primăriei Municipiului Arad. Termenul p?nă c?nd acestea pot fi depuse este data de 15.10.2006, cu prelungirea de 15 zile.
?n continuare, Serviciul social al Primăriei Arad va verifica cererile şi declaraţiile pe proprie răspundere şi va ?ntocmi dispoziţiile de stabilire a cuantumului ajutorului acordat sau, după caz, de respingere a cererii acestuia, p?nă la data de 01.11.2006, cu prelungirea de 15 zile, comunic?nd persoanelor solicitante aceste dispoziţii, după ce au fost semnate de primar. Tot ?n data de 01.11.2006 (cu 15 zile prelungire) Serviciul social comunică furnizorului SC CET Arad situaţia centralizatoare a titularilor ajutorului de ?ncălzire. 
Cuantumul ajutorului pentru ?ncălzire ? calculat de CET
Lunar SC MCP, citeşte contorul de energie termică şi ?l comunică furnizorului, SC CET Arad SA, care stabileşte cuantumul de energie termică ?nregistrat de contorul de branşament, pun?nd la dispoziţia administratorilor procesul verbal şi situaţia cu titularii ajutorului de ?ncălzire, ?mpreună cu o metodologie de lucru. Aceste documente se vor distribui de către SC CET Arad SA prin punctele de lucru de la casierii, ?n perioada situată ?ntre a 5-a şi a 6-a zi lucrătoare din lună. Administratorii vor defalca cuantumul pe apartamente, iar titularii ajutorului pentru ?ncălzire vor completa coloana 7 din situaţia cuprinsă ?n anexa 6a, pe care o vor depune la punctele de consum de la casierii, ?n terme de două zile de la ridicarea procesului verbal de citire.
SC CET Arad calculează cuantumul ajutorului pentru ?ncălzire şi ?ntocmeşte situaţia centralizatoare cu ajutoarele efective, cuprinse ?n anexa 7a, ce va ?nsoţi factura fiscală, care cuprinde consumul general, la nivel de asociaţie şi, după caz, suma de plată, calculată ca diferenţă ?ntre valoarea cuantumului general de energie termică şi suma totală a ajutoarelor de ?ncălzire prevăzută ?n coloana 10 din anexa 7a. Termenul este p?nă ?n data de 15 a fiecărei luni, cu prelungirea de ?ncă 15 zile.
SC CET Arad va depune un exemplar din anexele 7a la Primăria Municipiului Arad, care după certificarea acestora de către primar, vor fi depuse la DGMSF Arad, ?n vederea decontării către SC CET Arad. Termen sf?rşitul lunii, cu prelungirea de 15 zile.

Sursa: Informatia Aradului

Autor: Nadia Bodran ⋅

Pentru articolul complet și alte comentarii
vizitați Informatia Aradului
fashiondays.ro