Cetatenesti

Reperele arhitectonice ale Aradului par condamnate

14.10.2006 ⋅ 0 comentarii

?nchipui?i-v? Aradul lipsit de cl?dirile sale istorice, adev?rate bijuterii arhitectonice, sau ?nchipui?i-v? aceste cl?diri ar?t?nd ca ni?te simple case, drepte, lipsite de personalitate. Ceva ?n genul bazelor militare, unde totul e sec, f?r? farmec ?i frumuse?e. O imagine de co?mar, pentru to?i cei care iubim enorm acest ora?, Mure?ul, parcurile, monumentele, pie?ele ?i nu ?n ultimul r?nd aceste cl?diri, v?nate de ?ochiul? aparatului de fotografiat al turi?tilor, atra?i de ceea ce pu?ine ora?e din aceast? ?ar? ?i zon? a Europei ofer?.
Surprinz?tor ?i dureros, s-ar putea ca peste doar c??iva ani turi?tii s? nu mai aib? ce fotografia, iar copiii no?tri s? le admire doar ?n monografii ?i albume. Ne-am convins de asta ?ntr-un scurt periplu, de la Teatru la Prim?rie, privind ?n sus. Dar ?i ?n viitor. Cu nelini?te. Stucaturi distruse, fa?ade ciupite ca de v?rsat, tencuieli c?zute p?n? la c?r?mid?, balcoane ?i logii cariate de trecerea timpului ?i de nep?sare, turnuri ?i acoperi?uri distruse.
Nu cunoa?tem punctul de vedere al celor care ar trebui s? se simt? obliga?i ?i jena?i privind aceste cl?diri, ?n calitate de ale?i, mul?i, o spun cu perfid? satisfac?ie, ?n cur?nd fo?ti ale?i (pleonasm poate, dar ?mi place). Sincer nici m?car nu ne intereseaz?, s?tui fiind de ?bla ? bla? ? urile cu ?lipsa fondurilor?, ?cheltuieli prea mari la un buget prea mic?, ?nu intr? ?n administrarea noastr??, ?am ?naintat un proiect pentru accesare de fonduri europene?, ?.a.m.d. Sunt oameni prea pu?in interesa?i de ora?ul ?n care tr?iesc, ar?deni de conjunctur?, care ?percuteaz?? doar la cuvintele ?afacere?, ?teren intravilan?, ?dividende?, ?seminar ?n? (alege?i dumneavoastr? exotica destina?ie)?. Ale?ii no?tri, care p??esc privind asfaltul, pentru c? altfel e imposibil s? nu vad? ceea ce to?i vedem.
Dureros e c? altundeva se poate, chiar foarte aproape, iar cl?dirile, mult mai pu?ine ?i mult mai lipsite de valoare arhitectonic?, sunt adev?rate bijuterii. Puse ?n valoare, at?t ziua c?t ?i noaptea, prezentate ?n pliante turistice, filmate ?i fotografiate,  adev?rate repere  a tot ceea ce ?nseamn? istoria respectivului ora?. Admirate, iubite ?i mai ales respectate. Ceea ce, ?nc? o dat? cu durere o spunem, nu e cazul Aradului.

P.S. Cum pot coexista o t?bli?? care atest? valoarea istoric? ?i arhitectonic? a cl?dirii ?i un monstru metalic, numit ?aparat de aer condi?ionat? ag??at ?estetic? pe fa?ada aceleia?i cl?diri e o alt? ?ntrebare care ne chinuie.

Sursa: Informatia Aradului

Autor: Florin Coita ⋅

Pentru articolul complet și alte comentarii
vizitați Informatia Aradului
fashiondays.ro