Social

Spitalul din Sebis - evacuat din propria cladire?!

14.10.2006 ⋅ 0 comentarii

* Imobilul unităţii spitaliceşti din oraş ? concesionat pe 49 de ani, unei firme private

Aradul  a  reprezentat un experiment ?n momentul ?n care, pentru prima data ?n vestul ţării, un spital orăşenesc, la Chişineu Criş,  a devenit privat. A fost o perioadă destul de zbuciumată, ?n contextul at?tor reforme care s-au abătut asupra sistemului sanitar, cu păreri ?pro? şi ?contra? privatizarii anumitor segmente spitaliceşti.
Ulterior au mai existat discuţii privind posibilitatea de  privatizare  a spitalelor din Sebiş şi Gurahonţ, aflate la un moment dat pe marginea ? prăpăstiei. Lucrurile au rămas ?n mare la fel, exist?nd tot felul de planuri de reorganizare, de eficientizare a activităţii spitaliceşti. Asta p?nă de cur?nd?
Deşi au mai existat tratative privind preluarea spitalului din Sebiş de către SC Terapeutica, societate care a ?nfiinţat şi spitalul privat din Chişineu Criş, lucrurile nu s-au modificat. P?nă acum. Spunem acum pentru că, de cur?nd, printr-o hotăr?re de consiliu, CL Sebiş a concesionat clădirea spitalului orăşenesc din Sebiş către aceeaşi societate.
?SC Terapeutica a preluat prin concesiune clădirea spitalului din Sebiş, urm?nd ca p?nă ?n luna martie să plătim consiliului local suma de 30.000 de euro. Eu nu ţin neapărat să avem toată clădirea, deşi hotăr?rea se referă la toate clădirile spitalului.  Noi avem ca obiect de activitate  at?t servicii spitaliceşti c?t şi activităţi sanatoriale. Deci nu este absolut necesar ca  noi să preluăm activitatea spitalului de stat. Putem la o adică să funcţionăm ?n paralel, pentru ?nceput chiar stabilind că vom deschide doar secţia de obstetrică ginecologie care lipseşte din această unitate. Ştiu că CL Sebiş a depus la Ministerul Sănătăţii o cerere prin care se discută posibilitatea de preluare a serviciilor de către SC Terapeutica. ?nsă totul este la nivel de discuţii. E un scandal artificial?, afirmă dr. George Preoţescu, director al SC Terapeutica SA.
Pe de altă parte, primarul oraşului Sebiş, Gheorghe Feieş susţine că este vorba despre un parteneriat public privat. ?Considerăm că acest parteneriat reprezintă unica variantă de salvare a spitalului. Avem nevoie de secţii suplimentare cum sunt ginecologia, chirurgia, oftalmologia şi este unica soluţie. E adevărat că clădirea s-a concesionat ?nsă protocolul este extrem de stufos şi se ?ntinde pe 70 de pagini. At?t este tot ce pot să vă spun.?
Aşa st?nd lucrurile, av?nd hotăr?rea CL la m?nă, SC Terapeutica este stăp?na, devenind concesionar pe 49 de ani a clădirii spitalului,  iar ?statul? prin Autoritatea de Sănătate Publică ?şi desfăşoară activitatea ?n locaţia altcuiva. Cu alte cuvinte, ?n cazul ?n care nu se ajunge la o ?nţelegere cu Ministerul Sănătăţii,  societatea ar putea, la un moment dat, evacua ?spitalul de stat? din această locaţie.
Vom reveni!

Sursa: Informatia Aradului

Autor: Madiana Mican ⋅

Pentru articolul complet și alte comentarii
vizitați Informatia Aradului
fashiondays.ro