Home Anunturi Matrimoniale Arad City Video Utile Radio Live Forum Games & Fun
Google Search
prima pagina :: home :: inapoi Trimite unui prieten

Eliberare extrase de cont in format electronic

Potrivit Ordinului Ministerul Finantelor Publice nr. 2425 din 26 iunie 2019, publicat in  M.O. nr. 548/03.07.2019, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr.201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.1235/2003, facem cunoscute urmatoarele modificari:

    pentru toate conturile de disponibil deschise pe numele operatorilor economici si altor entitati la unitatile trezoreriei statului se elibereaza extrase de cont in format electronic (fisier .pdf cu .xml atasat), fara percepere de comisioane;

    operatorii economici si alte entitati cu conturi deschise la unitatile trezoreriei pot vizualiza si descarca extrasele conturilor in format electronic, prin intermediul persoanelor inregistrate pe baza de certificat digital calificat ca utilizatori ai serviciilor: „Spatiul Privat Virtual” si/sau „Depunere declaratii on-line”, existente pe site-ul M.F.P. si A.N.A.F.;
    reprezentantii legali ai operatorilor economici si ai altor entitati, care nu sunt de acord cu accesul la vizualizarea si descarcarea extraselor de cont in format electronic, notifica in scris trezoreria statului la care au deschise conturile, referitor la faptul ca nu opteaza pentru aceasta modalitate de primire a extraselor de cont,  acestora urmand a le fi puse la dispozitie extrasele de cont pe suport hartie, incepand cu prima zi lucratoare de la depunerea notificarii;
    in cazul nedepunerii notificarii la unitatile de trezorerie, se considera ca operatorii economici si alte entitati si-au dat implicit acordul pentru vizualizarea si descarcarea extraselor de cont in format electronic de catre persoanele inregistrate ca utilizatori ai serviciilor: “Spatiul Privat Virtual” si/sau „Depunere declaratii on-line”;
    operatorilor economici si altor entitati, carora li se elibereaza extrase de cont in format electronic, pentru cazurile in care le sunt necesare extrase de cont pe suport hartie, vor adresa trezoreriei statului o cerere scrisa,  in care vor indica perioada si conturile pentru care se solicita extrasele respective;
    pentru eliberarea extraselor pe suport hartie se percep comisioane.
 

Autor: Arq.ro, 09/07/2019

 
Evenimente, Firme din Arad, Anunturi, Matrimoniale Arad, Divertisment, Cazare Arad, Radio, Forum